Regulamin

Warunki prawne korzystania ze strony pressroom.kontakt-simon.com.pl

I Postanowienia wstępne.

Korzystanie ze strony pressroom.kontakt-simon.com.pl może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Odwiedzając stronę internetową pressroom.kontakt-simon.com.pl (zwaną dalej "Stroną") wyrażają Państwo zgodę na przedstawione w niniejszym regulaminie warunki (zwane dalej łącznie "Oświadczeniem Prawnym"). Kontakt-Simon S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Oświadczeniu Prawnym w dowolnym terminie i według własnego uznania.

1. Prawo autorskie
Treść umieszczona na niniejszej stronie, podlega ochronie prawnej, w szczególności w zakresie ochrony praw autorskich. Prawa te przysługują spółce Kontakt-Simon S.A. bezpośrednio bądź na podstawie licencji. Wykorzystanie materiałów umieszczonych na Stronie wymaga uprzedniej pisemnej zgody spółki Kontakt-Simon S.A. Wszelkie nieautoryzowane wykorzystywanie treści i pozostałych chronionych elementów Strony, w szczególności ich powielanie i rozpowszechnianie, może stanowić naruszenie prawa.

2. Ochrona znaku towarowego
Znaki towarowe, znaki logo oraz pozostałe materiały (w tym zdjęcia, teksty, filmy, dokumentacja) umieszczone na Stronie stanowią własność Kontakt-Simon S.A. Uzyskanie przez Państwa dostępu do niniejszej Strony nie może być interpretowane, jako przyznanie licencji lub prawa do korzystania z materiałów występujących w witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Kontakt-Simon S.A.

3. Warunki techniczne.
•    Kontakt-Simon S.A. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian treści, układu oraz usług dostępnych na tej Stronie, w tym opisów dowolnych produktów, których wykaz znajduje się na Stronie, w dowolnej chwili i bez wcześniejszego powiadomienia;
•    Spółka Kontakt-Simon S.A., ani żaden z kontrahentów Spółki uczestniczący w procesie tworzenia, produkowania lub dostarczania dowolnych treści tej strony, nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek zysków lub strat będących skutkiem przerw w działalności wynikających z korzystania lub niemożności korzystania ze strony, nawet jeśli spółka Kontakt-Simon S.A.  została poinformowana o możliwości zaistnienia takich szkód.

4. Korzystanie z plików zawartych na stronie internetowej
Niezależnie od warunków prawnych zawartych w pozostałych postanowieniach niniejszego regulaminu, szczególnej ochronie podlegają pliki umieszczone w serwisie pressroom.kontakt-simon.com.pl, w szczególności materiały fotograficzne.


6. POLITYKA COOKIES (Ciasteczka)

Polityka Prywatności
Niniejszy strona internetowa („Serwis”) jest obsługiwana przez Kontakt-Simon S.A.  
Polityka prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora

§ 1 Definicje
1.    Administrator - oznacza Kontakt-Simon S.A.   wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach  która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
2.    Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
3.    Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
4.    Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
5.    Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy , działający w domenie pressroom.kontakt-simon.com.pl.
6.    Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
7.    Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Serwis  pressroom.kontakt-simon.com.pl nie zbiera automatycznie żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zapisanych w plikach Cookies.

Pliki Cookies (tzw. "ciasteczka") to dane informatyczne wykorzystywane na naszej stronie internetowej, które przechowywane są w urządzeniu końcowym. Pliki Cookies zawierają nazwę strony internetowej, czas przechowywania ich na urządzeniu (np. komputerze, smartfonie, itp.) oraz swój numer.

Firmą zamieszczającą pliki Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu oraz uzyskującą do nich dostęp jest Kontakt-Simon S.A. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach. Na urządzeniu końcowym użytkownika mogą być również zamieszczane pliki Cookies naszych partnerów (np. Google Analytics).

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
- umożliwienia korzystania z naszego serwisu, rozwiązań dostępnych w naszym serwisie oraz jego poprawnego wyświetlenia,
- tworzenia statystyk oglądalności w celu dostosowania serwisu pressroom.kontakt-simon.com.pl oraz reklam do Państwa indywidualnych oczekiwań lub potrzeb.

W ramach serwisu pressroom.kontakt-simon.com.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
- (session cookies), są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej. Umożliwiają one korzystanie z określonych usług dostępnych w ramach serwisu,
- (persistent cookies), są one przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia. Umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu pressroom.kontakt-simon.com.pl.

Ograniczenie bądź wyłączenie plików cookies może wpłynąć na sposób funkcjonowania serwisu pressroom.kontakt-simon.com.pl. Zazwyczaj przeglądarka internetowa domyślnie zezwala na przechowywanie plików Cookies. W dowolnym momencie możecie Państwo jednak zmienić w/w ustawienia. Szczegółowe informacje znajdują się w menu "Pomoc" Państwa przeglądarki internetowej.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronach najczęściej użytkowanych przeglądarek internetowych, m.in.:

Mozilla Firefox
Internet Explorer
Chrome
Opera

Zmiany polityki ochrony prywatności i plików Cookies
Wszelkie zmiany dotyczące polityki ochrony prywatności i plików Cookies będą udostępniane na niniejszej stronie.